Body-Oriented Therapy
Christine M. Bouckaert, Ph.D.
Licensed Psychologist #18851
SE, Bodynamic, EFT couples and Sandplay Therapist

Welkom!

Ik ben in Gent/België geboren en opgevoed. In 1985 emigreerde ik met mijn familie naar California.

Dr. Christine Bouckeart photo

Ik spreek vlot drie talen: Engels, Nederlands en Frans.

Ik heb een licentie als Psycholoog in California en werk in San Francisco en in Novato met kinderen, teens, volwassenen en koppels.

Ik heb me vooral toegelegd op de studie van TRAUMA: "Shock" trauma's zoals in auto- en medische ongevallen, verstikkingen, aanrandingen, oorlog trauma, natuurrampen, het verlies van een geliefde en "Developmental" trauma's ten gevolge van verwaarlozing en misbruik in onze prille jeugd. Deze trauma's zijn oorzaak van een geheel van constellaties of symptomen zoals pijn, angst, woede, depressie, paniek, PTSD en zelfs immuun ziekten zoals fibromyalgie en chronische vermoeidheid. Ze beletten ons om in volle totaliteit in het "hier en nu" van het leven te genieten.

Gezien ons geheugen voor 95% bevat is in ons lichaam en ons spierenstelsel en niet in onze hersenen gebruik ik vooral “Somatic or Body Centered therapies”, een natuurlijke manier om trauma te genezen en die "Mind–Body–Soul en Spirit ervaringen integreren door "Somatic Experiencing"; "Bodynamic"; "EMDR" ; "Mindfulness and Breathing", verweven met Hypnosis, CBT, Jung's werk, Sandplay en Expressive Arts. Meedevoelend en met empathie en oplettendheid begeleid ik U in de verkenning en de herkenning van uw emoties, uw sensaties, en wat in uw lichaam gebeurt. Dit laat toe het potentieel te realiseren van wat we allen in ons hebben: "Zich volkomen, gezond en goed in dit leven te voelen”. De resultaten en ervaringen die U ontwikkelt zijn diepgaan

Ik heb me ook verdiept in de studie van "Our Earliest Attachments in life" of hoe een gemis aan veiligheid in onze kinderjaren rampzalige gevolgen kan hebben in ons later leven. Ik begeleid Diane Poole Heller in haar "Healing Attachment Wounds" trainingen en kan u helpen in het genezingsproces van deze diepe wonden.

Tenslotte in mijn werk als therapeut voor koppels gebruik ik mijn ervaring als een "Advanced Emotional Focused Couple's Therapist" en help beide partners in te zien wat ze het meest nodig hebben te horen en te ervaren van hun partner en wat ze in hun relatie moeten veranderen.

In België promoveerde ik met het diploma van Apotheker en een licentie voor het uitvoeren van Medische laboratorium analyses.